Γεφύρια

Η ανάγκη που προέκυψε από το ανάγλυφο του εδάφους, τις πολλές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που δημιούργησαν πολλά ρέματα και ποτάμια, ανάγκασε τους κατοίκους του Ζαγορίου να δημιουργήσουν μια υποδομή από δρόμους και γεφύρια που βοηθούσαν στη διευκόλυνση πρόσβασης στα χωριά και στις μεταφορές. Λιθόστρωτοι δρόμοι (καλντερίμια), σκάλες, μονοπάτια και πάνω από 100 γεφύρια, σηματοδοτούν τη ζωή του Ζαγορίου.

Στο Πάπιγκο υπάρχουν δύο πέτρινα γεφύρια. Το μεγαλύτερο βρίσκεται ανάμεσα στο Μικρό και το Μεγάλο Πάπιγκο, στη θέση Λάκκος. Είναι μονότοξο και συνδέει τους δύο οικισμούς με το παλιό μονοπάτι. Κτίστηκε το 1854, από τον Αναστάσιο Λώλη.

Το άλλο γεφύρι στη Μπουλουγούνσα είναι πολύ μικρότερο και βρίσκεται δίπλα από τον ασφαλτόδρομο πριν τη στροφή του Μεγάλου Πάπιγκου.

Η τοξωτή τσιμεντένια γέφυρα στον ποταμό Βοϊδομάτη κτίστηκε με χρήματα Παπιγκιωτών, το 1923 και συνδέει την Αρίστη με το Πάπιγκο.

El
En