Γεωλογία

Κυρίαρχα πετρώματα της ευρύτερης περιοχής είναι οι ασβεστόλιθοι και ο φλύσχης. Γεωτεκτονικά ανήκει στη ζώνη της Πίνδου.

Οι ασβεστόλιθοι σχηματίστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια και στην περιοχή κυριαρχούν οι μαύροι ασβεστόλιθοι, οι οποίοι σχηματίζουν πολλές δολίνες, σπηλιές, βραχοσκεπές, βάραθρα και υπόγειες στοές.

Τα βουνά της περιοχής διακρίνονται για τις μεγάλες εκτεθειμένες κάθετες βραχώδεις επιφάνειες, τις μεγάλες κλίσεις και τους έντονους και εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς. Οι αλπικές περιοχές της Γκαμήλας φέρουν έκδηλα τα σημάδια της επίδρασης των παγετώνων.

El
En